Aktuálně u nás létá 368 pilotů. Vyzkoušejte nás také.

Zavolejte nám

Těšíme se na společné létání

Objednat prodloužení pilotního průkazu nebo kvalifikace

Zvolte typ průkazu nebo kvalifikaci, kterou chcete obnovit:

Pilotní průkaz PPL(A) / LAPL(A)

Platnost SEP LAND je 2 roky

Pilotní průkaz PPL(A) i CPL(A) platí doživotně. Avšak, abyste mohli létat. je potřeba co 2 roky prodlužovat kvalifikaci SEP LAND (Single Engine Piston Land)

Administrativní prodloužení SEP LAND před koncem platnosti

Administrativní prodloužení pilotního průkazu, tedy bez nutnosti absolvovat přezkoušení s leteckým examinátorem, lze pokud máte pilotní průkaz stále platný a splňujete následující podmínky.

Pro prodloužení kvalifikace SEP LAND pouze administrativně, potřebujete v posledním roce platnosti průkazu mít nalétáno minimálně 12 hodin z toho 6 hodin jako velící pilot a 12 vzletů a přistání. Dále let s instruktorem FI(A) v délce trvání minimálně 1 hodiny.

Let s instruktorem lze nahradit jakýmkoliv jiným přezkoušením odborné způsobilosti nebo zkouškou dovednosti pilota letounů.

Nově lze do náletu pro administrativní prodloužení započítat i hodiny z UL letadel

Platí, pokud předmětný UL letoun / TMG odpovídá definici a kritériím příslušné třídy letounu, tedy obecně aerodynamicky řízený motorový UL letoun.  Na UL letadle však nelze realizovat potřebnou 1 hodinu letu s instruktorem.

Objednat administrativní prodloužení SEP LAND (PPL)

Obnovení průkazu po skončení platnosti

V tomto případě nás prosím kontaktujte pro stanovení podmínek pro obnovení pilotního průkazu. Způsob obnovy záleží na době, která uplynula od poslední platnosti průkazu. Obecně je potřeba absolvovat refresh kurz základních pilotních dovedností v letecké škole a poté přezkoušení s examinátorem v letadle. Teoretická zkouška již není potřeba.

Pilotní průkaz ULL(A)

Kvalifikace ULL(A) je platná 2 roky.

Administrativní prodloužení v době platnosti průkazu

Pro prodloužení průkazu ULL je potřeba za poslední 2 roky prokázat nálet minimálně 5 hodin.

Obnova průkazu po době platnosti

Pokud nemůžete doložit počet nalétaných hodin, nebo máte pilotní průkaz neplatný více než 90 dní, obnovíme vám průkaz na základě letu s inspektorem.

Pro prodloužení nebo obnovu nás prosím kontaktujte

Lety v noci NIGHT(A)

Kvalifikace NIGHT(A) je platná stále a neobnovuje se.

Přístrojová doložka IR(A)

Přístrojová doložka platí 1 rok

Prodloužení

Kvalifikace je prodlužována letovou zkouškou s inspektorem, kterou je potřeba provést před koncem platnosti doložky. 

Obnovení 

Pokud platnost doložky IR vypršela, musí žadatel pro obnovení svých práv splnit všechny následující podmínky:

  1. Absolvovat obnovovací výcvik ve schválené organizaci pro výcvik, pokud to schválená organizace pro výcvik považuje za nezbytné k dosažení úrovně odborné způsobilosti potřebné ke složení přístrojové části zkoušky dovednosti.
  2. Absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti (letovou zkoušku)
  3. Být držitelem příslušné třídní nebo typové kvalifikace.

Pokud platnost IR skončila před méně než sedmi lety, musí žadatel absolvovat obnovovací výcvik v ATO a úspěšně absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti.

Pokud platnost IR skončila před více než sedmi lety, musí žadatel absolvovat obnovovací výcvik v ATO a složit zkoušku z teoretických znalostí a přezkoušení odborné způsobilosti.

Pro domluvení termínu zkoušky nás prosím kontaktujte

ICAO zkouška

Platnost ICAO zkoušky se odvíjí od dosažené úrovně jazykových znalostí podle následující tabulky.

IFR zkouška z angličtiny není omezena a stačí ji úspěšně absolvovat pouze jednou. Jazyková kvalifikace je platná až zapsáním do pilotního průkazu nikoli vydáním certifikátu.

ICAO LEVELPLATNOST
ICAO LEVEL 4platí 4 roky
ICAO LEVEL 5platí 6 roky
ICAO LEVEL 6neomezeně

Objednat ICAO zkoušku

Pilotní průkaz CPL(A)

Platnost CPL(A) – SEP LAND je 2 roky a podmínky pro obnovu a prodloužení jsou stejné jako pro průkaz PPL(A)

Objednat administrativní prodloužení SEP LAND

Instruktor FI(A)

Kvalifikace instruktora platí 3 roky

Pro prodloužení platnosti osvědčení FI musí držitel splnit 2 z následujících 3 požadavků:

  1. Poskytnout alespoň 50 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadla jako instruktor FI, TRI, CRI, IRI, MI nebo jako examinátor v době platnosti osvědčení. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace IR, musí 10 z těchto hodin tvořit letový výcvik IR a musí být absolvovány během dvanácti měsíců před skončením platnosti osvědčení FI.
  2. Absolvovat v době platnosti osvědčení FI udržovací seminář pro instruktory
  3. Projít do dvanácti měsíců před skončením lhůty platnosti osvědčení FI hodnocením odborné způsobilosti s examinátorem.

Alespoň při každém 2. následujícím prodloužení platnosti osvědčení FI(A) musí jeho držitel projít hodnocením odborné způsobilosti s examinátorem.

Obnova kvalifikace instruktora

Jestliže platnost osvědčení FI skončí, musí žadatel ve lhůtě dvanácti měsíců před jeho obnovou:

  1. Absolvovat udržovací seminář pro instruktory a
  2. Projít hodnocením odborné způsobilosti s examinátorem

Pro obnovu kvalifikace FI(A) nás prosím kontaktujte

Certifikáty teorie ATPL / CPL / IR / PPL

Platnost certifikátu kurzu teorie ATPL / CPL / IR letecké školy je 18 měsíců.

Platnost certifikátu PPL / LAPL letecké školy je 12 měsíců.

Pro prodloužení platnosti certifikátu teorie nás prosím kontaktujte

Pro prodloužení nebo obnovu vaší kvalifikace nás neváhejte kontaktovat

Informace k pilotním výcvikům, studijní oddělení

Renata Londzinová

Pilotní výcviky, zkušební a vyhlídkové lety

Linka je k dispozici v pracovních dnech od 9:00 – 18:00 hodin. Pokud se hned nedovoláte, spolehněte se, že vám zavoláme nazpět.

Podívejte se na nabídku leteckých výletů, které pořádáme pro naše piloty a zájemce o létání.

Pojďte do toho!

Už se těšíme na létání s vámi...
call_me

Máte 1 nepřečtenou zprávu

Pojďte do toho!

Už se těšíme na létání s vámi...
Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte nám
Poslat cenovou nabídku?
Jak se vám líbí tento web?